Een ogenblik geduld a.u.b.

Toezicht en handhaving: veiligheid voor alles

door ABF Admin

De gemeente Purmerend houdt toezicht op gedrag in de openbare ruimte. Daarnaast  zorgt de gemeente dat inwoners en ondernemers zich houden aan regels over veilig bouwen of het beschermen van natuur en milieu. De uitvoering van deze taken begint met een omgevingsanalyse: wat voor risico’s zijn er? En wat vinden de inwoners belangrijk? Om dit laatste te bepalen hebben we een enquête gehouden onder het internetpanel.

Het internetpanel lijkt het vaststellen van handhavingsprioriteiten het liefst aan professionals over te laten. Het is moeilijk kiezen tussen toezicht op straat, milieucontroles bij bedrijven of brandveiligheidscontroles in openbare gebouwen. Als we het panel vragen om geld te verdelen over verschillende taken, dan geeft men het geld uit  aan álle taken. De verschillen in belangrijkheid tussen de taken is niet bijzonder groot (zie figuur).

Vooral bij milieutaken moeten de professionals de knopen doorhakken. Bij andere taakvelden menen
de inwoners dat  veiligheid het belangrijkste is waarop moet worden gecontroleerd, of het nu om de openbare ruimte gaat of om ruimtelijke ordening en bouwen. Verkeersveiligheid wordt belangrijker gevonden dan alcoholgebruik door jongeren. Een stevige constructie is belangrijker dan het uiterlijk van een gebouw. En controles op brandveilig gebruik van gebouwen gaan boven voorlichting aan inwoners.

De belangrijkste zorg van inwoners: brommen en fietsen in voetgangersgebieden en te hard rijden.

Henk-Jaap Batelaan en Monique van Diest