Een ogenblik geduld a.u.b.

Woninginbraken in Purmerend

door Gerrit Jan Kroes

Elke woninginbraak is er één teveel. Gelukkig is het aantal woninginbraken de afgelopen jaren in Purmerend aanzienlijk gedaald. Vanaf heden komen de gegevens over aantallen woninginbraken op onze website. Behalve aantallen staat ook vermeld waar de inbraken gepleegd zijn (op buurt/wijkniveau). Per kwartaal zullen de cijfers ververst worden.

Hoe komt het dat de ene wijk inbraakgevoeliger is dan de andere?
Hier zijn verschillende redenen voor. Er is een groot verschil tussen de wijken in Purmerend. De beveiligingsgraad van de woningen en de samenstelling van de wijk hebben vaak invloed op het aantal woninginbraken. In nieuwere wijken is er vaker sprake van veiligheidssloten en beter hang- en sluitwerk. Ook is er een duidelijk verschil tussen wijken met veel sociale controle en wijken waar dit minder gebeurd. De politie is vaak afhankelijk van een telefoontje over een verdachte situatie om een woninginbreker aan te kunnen houden. Een andere belangrijke reden waarom er in de ene buurt meer wordt ingebroken dan in een andere is de ligging. Woonwijken die dicht bij een grote weg liggen zijn vaker in trek bij inbrekers die van buiten de gemeente komen.


Wat wordt er aan gedaan om het aantal woninginbraken zo laag mogelijk te houden?
Bij iedere inbraak doet de politie sporenonderzoek en wordt er een buurtonderzoek gehouden. Vaak wordt er ook een Burgernetmail verstuurd naar bewoners die in de buurt van de woning wonen waar is ingebroken. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u aangemeld staat bij Burgernet. Om inbraken te voorkomen is de politie zowel opvallend als in burger actief in wijken waar de inbraakkans hoog is. Daarnaast worden 'bekende' woninginbrekers door de politie extra in de gaten gehouden.

Wat kunt u zelf doen?
De gemeente geeft i.s.m. wijkagenten informatie over woninginbraakpreventie op de website, op verzoek of op speciale avonden. Zowel politie als gemeente ondersteunen bewoners initiatieven zoals WhatsApp buurt preventie en het project Ogen en Oren.